PEMIFLEX Slovakia s.r.o.

výroba - predaj - spracovanie polyetylénových fólií 
Správa budov a objektov

sídlo / korešpondencia:  

Melčice 75, SK-91305 Melčice-Lieskové
prevádzka: Zemianske Podhradie 275, SK-91307 Bošáca
IČO:  46 645 942  
IČ DPH:   SK2023527968
web: www.pemiflex.sk

+421 905 758367 / +421 903 440610

info@pemiflex.sk

 


RRWH+36 Zemianske Podhradie